WITAJ NA POLSKIEJ STRONIE AMIGA RESEARCH OS
Strona g?ówna Artyku?y Download Forum Linki Galeria Szukaj Czerwiec 26 2017 15:53:46
Nawigacja
Menu G?ówne
  Strona g?ówna
  Szukaj
  Galeria
  Artyku?y
  Kategorie newsów
  FAQ
  Download
  Forum
  Linki
  Video(testowe)

Komunikacja
  Kontakt
  Ksi?ga Go?ci

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych: 81
Nieaktywowany Użytkownik: 3840
Najnowszy Użytkownik: ~tygrysekHD
Ostatnie Artykuły
Icaros Desktop LiveUSB
Jak spolszczy? program.
AROS "Windows Hosted"
Instalacja Amiga Res...
Lista sprz?tu kompat...
Losowa fotka
Znajomi

AROS-Strona Domowa Projektu

AmiGG

Frying Pan

Polski Portal Amigowy

Witamy
Witaj na stronie po?wi?conej systemowi operacyjnemu AROS Research Operating System,który w swoim za?o?eniu ma mie? klimat i wygl?d AmigaOS.To tyle tytu?em wst?pu.Wi?cej mo?esz sie dowiedzie? z lektury portalu.InfoPanel v.2.1
Ostatnio widziani
 @piteq25 tygodni
 ~Dedy166 tygodni
 ~tygrysekHD180 tygodni
 ~waldiamiga206 tygodni
 ~eastone253 tygodni
 ^mailman255 tygodni
 ~JaCoP257 tygodni
 ~Ender259 tygodni
Najnowsze posty
aros i eee pc
[2 / 1446]
Lista kompaty...
[14 / 2599]
Szybko?? OWB
[2 / 1189]
ABLv1
[2 / 1024]
ma?y, ekonomi...
[3 / 1177]
Konfiguracja GSM
[0 / 1276]
Efika MX Smar...
[1 / 1733]
Strona icaros...
[12 / 1265]
Najciekawsze Tematy
sie? pod qemu
[7100]
E-UAE dokumen...
[7067]
Instalacja na...
[4917]
Handy - emula...
[4416]
Obraz USB do ...
[4372]
W?asne LiveCD
[2751]
Lista kompaty...
[2599]
TCPIP
[2403]
News
Icaros Desktop 1.4.5 - ?atka 01
Dystrybucje
Paolo Besser przygotowa? [url=http://www.icarosdesktop.com/updates/icaros-patch14501.7z][b]pierwsz? ?atk?[/b][/url] przeznaczon? dla dystrybucji AROS-a Icaros Desktop. Zawiera ona najnowsze usprawnienia komponentów systemowych takich jak aktualizacja do najnowszych wersji sterowników graficznych GMA, sterowników audio CMI8738 oraz dodano obs?ug? partycji NTFS (tylko do odczytu). Pe?en wykaz zmian oraz archiwum znale?? mo?na na oficjalnej [url=http://vmwaros.blogspot.com/][b]stronie dystrybucji[/b][/url].
mailman dnia lipiec 27 2012 20:25:00 · 0 Komentarzy · 1130 Czytań · Drukuj
AresOne 2012 - juz dostepny
Sterowniki i Sprz?t
Sklep internetowy [url=http://www.vesalia.de/][b]Vesalia[/b][/url] wprowadzi? do swojej oferty komputer [url=http://www.vesalia.de/e_aresone2012.htm][b]AresOne[/b][/url] - zestaw dedykowany systemowi [b]AROS[/b]. Cen? zestawu ustalono na 309.89 euro. Jak mo?na przeczyta? na stronie produktu, cz??? przychodów z jego sprzeda?y ma zasili? projekty zwi?zane z systemem AROS.
mailman dnia lipiec 21 2012 22:47:05
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 994 Czytań · Drukuj
AROS broadway X / AEROSx86 - r3
Dystrybucje
Pascal Pappara przygotowa? now? wersj? swojego systemu [url=http://www.aeros-os.org/][b]AROS Broadway X[/b][/url] (albo AEROS) przeznaczon? dla komputerów z procesorem x86. System [b]AEROS[/b] jest hybryd? trzech systemów - [b]Linux Debian[/b] w wersji 6.0, [b]AROSx86 Broadway[/b], eksperymentaln? i zintegrowan? wersj? systemu [b]AROSm68k[/b] bazuj?cej na kodzie [b]AROS Vision[/b] autorstwa Olafa "OlafS3" Schönweissa oraz aplikacji [url=http://www.playonlinux.com/pl][b]PlayOnLinux[/b][/url] (pozwala ona zainstalowa? wi?kszo?? gier i programów z systemu Microsoft Windows). W najnowszej wersji dodano program "Transmission" do pobierania przysz?ych aktualizacji systemu, dwie gry dla aplikacji ScummVM ("Beneath a Steel Sky" oraz "Dracula") oraz zaktualizowano niektóre programy do najnowszych wersji. Stosowne informacje o instalacji i uruchomieniu mo?emy przeczyta? na nowej [url=http://www.aeros-os.org/][b]stronie autora[/b][/url]. Archiwum (2.0 Gsmiley do pobrania [url=http://aeros-os.org/AEROS_r3.iso][b]st?d[/b][/url].
mailman dnia lipiec 21 2012 22:46:36
0 Komentarzy · 1050 Czytań · Drukuj
Icaros Desktop 1.4.5
Dystrybucje
Paolo Besser przygotowa? aktualizacj? dystrybucji [url=http://vmwaros.blogspot.com/2012/07/icaros-desktop-145-has-been-released.html][b]Icaros Desktop[/b][/url]. Znalaz?y si? w niej m. in. najnowsze wersje programów takich jak Cinnamon Writer, Oricutron, XAMOS, AMOS Pro, ponadto zaktualizowano niektóre z programów (MP3Player, LodePaint, LoView 2.51, Annotate) oraz pliki systemowe, w tym sterownik graficzny Intel GMA do najnowszej wersji. Pojawi?y si? tak?e najnowsze porty gier (Duke Nukem 3D, Hurrican). Pe?en wykaz zmian oraz archiwum znale?? mo?na na oficjalnej [url=http://www.icarosdesktop.com/dl.htm][b]stronie dystrybucji[/b][/url].
mailman dnia lipiec 21 2012 22:46:13
0 Komentarzy · 969 Czytań · Drukuj
Odamex dla AROS-a
Gry
BSzili przygotowa? dla AROS-a port aplikacji [url=http://odamex.net/][b]Odamex[/b][/url] (Doom Online Experience Multiplayer), która jest modyfikacj? gry [b]Doom[/b] umo?liwiaj?c? rozgrywk? w trybie multiplayer. Odamex obs?uguje wszystkie gry z serii (Doom, Doom II, Ultimate Doom, Final Doom - TNT: Evolution, Final Doom - The Plutonia Experiment, Shareware Doom, FreeDoom) i przeznaczony jest g?ównie do rozgrywek w [url=http://odamex.net/servers.php][b]sieci[/b][/url]. Do dzia?ania potrzebne b?d? pliki z oryginalnej, pe?nej wersji gry. Archiwum do pobrania [url=http://wizard2k8.uw.hu/odamex.lha][b]st?d[/b][/url].
mailman dnia lipiec 21 2012 22:45:52
0 Komentarzy · 992 Czytań · Drukuj
AROS Vision 68k 1.5.1
Dystrybucje
Olaf "OlafS3" Schönweiss zaktualizowa? dystrybucj? systemu [url=http://www.natami-news.de/index.html][b]AROS Vision[/b][/url] do wersji 1.5.1. Dodano w niej przegl?dark? internetow? [b]Netsurf 68k[/b] (któr? mo?na tak?e [url=http://www.natami-news.de/Aros/Netsurf.zip][b]pobra?[/b][/url] osobno) oraz zaktualizowano niektóre programy do najnowszych wersji (mi?dzy innymi now? wersj? ROM-u (14.7) oraz Wazp3D/Warp3D). Archiwum do pobrania [url=http://www.natami-news.de/Aros/Aros_Vision.zip][b]st?d[/b][/url]. Wi?cej informacji na stronie autora.
mailman dnia lipiec 21 2012 22:45:29
0 Komentarzy · 964 Czytań · Drukuj
AROS broadway X / AEROS - nowa wersja
Dystrybucje
Pascal Pappara przygotowa? now? wersj? swojego sytemu [url=http://www.aeros-os.org/][b]AROS Broadway X[/b][/url] (albo [b]AEROS[/b]) przeznaczon? dla komputerów z procesorem ARM ([b]Efika MX[/b], [b]Rasberry Pi[/b]) oraz dla [b]x86[/b]. System [url=http://www.aeros-os.org/files/broadwayx.jpg][b]AEROS[/b][/url] jest po??czeniem systemu Linux (tutaj Debian w wersji 6.0) oraz systemu AROS (jako hosted). W obecnej wersji najwa?niejsz? cech? jest jego szybko??, która na procesorach ARM dostaje skrzyde?. Dost?pna jest tak?e wi?ksza baza oprogramowania oraz wi?cej sterowników do urz?dze? (karty graficzne, karty muzyczne, drukarki, skanery i wiele wi?cej). Stosowne informacje o instalacji i uruchomieniu mo?emy przeczyta? na [url=http://www.aeros-os.org/styled-5/index.html][b]stronie autora[/b][/url]. Archiwum (1.5 Gsmiley do pobrania [url=http://aeros-os.org/AEROS_public.iso][b]st?d[/b][/url].
mailman dnia lipiec 21 2012 22:45:05
0 Komentarzy · 992 Czytań · Drukuj
AROS Vision 68k 1.5
Dystrybucje
Olaf "OlafS3" Schönweiss przygotowa? now? wersj? [url=http://www.natami-news.de/html/distribution_download.html][b]dystrybucji[/b][/url] systemu AROS oznaczon? numerem 1.5 przeznaczon? dla procesorów 68k, któr? mo?na tak?e uruchomi? pod emulatorem [url=http://www.winuae.net/][b]WinUAE[/b][/url]. System [url=http://www.natami-news.de/index.html][b]AROS Vision[/b][/url] sk?ada si? z najnowszej i stabilnej wersji AROS-a dost?pnej w "nocnych kompilacjach", ponadto zaktualizowano i dodano programy (mi?dzy innymi now? wersj? LUA , Hatari oraz jedn? gr? "Pachi") oraz usuni?to zauwa?one b??dy. Wi?cej informacji na stronie autora.
mailman dnia lipiec 21 2012 22:44:38
0 Komentarzy · 989 Czytań · Drukuj
Mp3Player 1.0
Oprogramowanie
Program [url=http://4.bp.blogspot.com/-EOx0zrrxaWU/T-MLjR5BiJI/AAAAAAAAAFY/_ApZzZS8czM/s1600/backdropimage01.jpg][b]Mp3Player[/b][/url] autorstwa niejakiego [url=http://serk118.blogspot.co.uk/][b]Serk118uk[/b][/url] doczeka? si? wersji 1.0. Narz?dzie napisane zosta?o dla systemu AROS i s?u?y do odtwarzania plików MP3. Program posiada w?asny ekran oraz t?o, ale mo?e by? tak?e uruchomiony na [url=http://2.bp.blogspot.com/-yqGwK7Bc-UU/T-MMCaFPcxI/AAAAAAAAAF8/nEUJf9MZx_0/s1600/backdropimage04.jpg][b]pulpicie[/b][/url] systemu. Program do poprania [url=http://www.portacall.org/downloads/mp3Player.lha][b]st?d[/b][/url].
mailman dnia lipiec 21 2012 22:44:16
0 Komentarzy · 968 Czytań · Drukuj
Icaros Desktop 1.4.3
Dystrybucje
Paolo Besser przygotowa? aktualizacj? dystrybucji [url=http://www.icarosdesktop.org/][b]Icaros Desktop[/b][/url]. W najnowszej wersji dodano mo?liwo?? obs?ugi partycji [b]NTFS[/b] (mo?liwe wspó?dzielenie danych pod systemem Windows oraz AROS), zaktualizowano niektóre z programów (MPlayer, WildMidi, LoView) do najnowszych wersji oraz usuni?to zauwa?one b??dy. Pojawi?y si? tak?e najnowsze porty gier. Pe?en wykaz zmian oraz archiwum znale?? mo?na na oficjalnej [url=http://www.icarosdesktop.com/dl.htm][b]stronie dystrybucji[/b][/url].
mailman dnia lipiec 21 2012 22:43:48
0 Komentarzy · 918 Czytań · Drukuj
AROS Vision 68k 1.3
Dystrybucje
Olaf Schönweiss przygotowa? now? wersj? [url=http://www.natami-news.de/html/distribution_download.html][b]dystrybucji[/b][/url] systemu AROS oznaczon? numerem 1.3 przeznaczon? dla procesorów 68k. [url=http://www.natami-news.de/index.html][b]AROS Vision[/b][/url] sk?ada si? z najnowszej wersji AROS-a dost?pnej w "nocnych kompilacjach", ponadto zaktualizowano i dodano programy (DOpus4, PowerD, MUIBase, Dice, CreativE (Amiga-E), Frying Pan) oraz usuni?to zauwa?one b??dy. Udost?pniono tak?e [url=http://www.youtube.com/watch?v=Icc5tZQTUlo&feature=plcp][b]film[/b][/url] z uruchomienia systemu pod emulatorem WinUAE. Wi?cej informacji na stronie autora.
mailman dnia lipiec 21 2012 22:43:20
0 Komentarzy · 985 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 63 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Ankieta
Czy kupi?by? Efik? MX - komputer z procesorem ARM od Genesi, gdyby powsta? dla niej natywny port AROS-a i dost?pne by?y aplikacje sieciowe (OWB, YAM, WookieChat itd.)?

Tak

Nie, AROS powinien si? rozwija? dla platformy x86

Tak, gdyby ten port posiada? ochron? pami?ci

?adna z powy?szych odpowiedzi

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

^Bobo
DATA: 14/03/2011 21:10
Robi sie kolejny emu dla Aros
https://picasaweb.google.com/magic.aros/AROS#55840 27871056301154

^Bobo
DATA: 02/03/2011 20:39
huhu

^mailman
DATA: 26/02/2011 20:57
Który?

^FOrest
DATA: 06/02/2011 11:03
odezwa?by si? który... smiley

^FOrest
DATA: 10/01/2011 18:15
czo?em smiley

~cactoos
DATA: 10/01/2011 10:25
czolem wiara ;]

^FOrest
DATA: 11/12/2010 16:46
pozdruffka z amiwigilii w poznaniu smiley

^FOrest
DATA: 16/11/2010 21:41
amc, broadway, aros na arma

^FOrest
DATA: 16/11/2010 21:40
ajajaj, chwil? cz?owieka nie ma a tu znowu tyle zmian

^FOrest
DATA: 13/11/2010 19:13
odpisz jej, ?eby go dobrze motywowa?a smiley

^FOrest
DATA: 13/11/2010 19:13
LOL

^Bobo
DATA: 13/11/2010 09:05
Odpisa?a mi Ola, dziewczyna Iana smiley

^Bobo
DATA: 13/11/2010 09:04
Napisa?em maila do Iana Gledhilla po angielsku, a odpowied? dosta?em po polsku

^FOrest
DATA: 31/10/2010 20:35
mówi? mi tu szybko, czy to prawda, ?e b?dziemy mieli Ambienta!! smiley

^FOrest
DATA: 31/10/2010 08:00
tutaj tego nie b?dzie (nigdy)

Zegar
Kalendarz
Czerwiec 2017
N P W S C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Translate
Copyright ©2005 by piteq
5123489 Unikalnych wizyt

Powered by PHP Fusion & EP Infused by: Fusion Themes